Φωτογραφία από το χωριό Παναγία Θάσου/ (Πηγή φωτογραφίας: wikipedia: “Panagia Gebäude 2 C” by Gerhard Haubold – Own work. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons – συνδεσμος)    Συνοπτική ιστορία του νησιού Η Θάσος ονομαζόταν “Αιθρία”, λόγω του αίθριου ουρανού, “Αερίνα” λόγω του δροσερού καλοκαιριού, “Χρυσή” για το χρυσάφι της και “Ήδωνις” (Όδωνις) από τους Όδωνες Θράκες. Πρώτοι κάτοικοι ήταν…
    Οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί προκαλούν δέος για το σχεδιασμό και την κατασκευή τους. Πως όμως κατασκευάστηκαν; Υπήρξαν αρχιτεκτονικά σχέδια, στα οποία στηρίχθηκαν οι τεχνίτες ή η κατασκευή αρκούνταν στην επιτόπου επίβλεψη του αρχιτέκτονα; Παρακάτω θα επιχειρηθεί μία διερεύνηση και ανάλυση βιβλιογραφικών πηγών και θα καταγραφούν οι διάφορες απόψεις για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των αρχαίων Ελλήνων. Κατά τον Wolfrang Müller-Wiener, στο βιβλίο του ‘Η…